Advokatene Johannessen, Svensson, Trudvang, BjerckeAdvokat Cato Johannessen


  • Cand.Jur 1977.
  • Konsulent i Kommunal og arbeidsdepartementet 1977-1980.
  • Dommerfullmektig ved Flekkefjord Sorenskriverembete 1980-1981.
  • Advokatfullmektig 1981-1982.
  • Advokatbevilling fra 1982.
  • Egen praksis fra 1982.

Fast forsvarer ved Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.
Bostyrer for konkursbo/dødsbo ved Nedre Romerike tingrett.
Leder av kontrollkommisjonen ved Oslo Universitetssykehus.
Medlem av Den Norske Advokatforening.


Kontaktinfo

Tlf:        64 84 55 34
Mobiltlf: 95 13 10 75


E-post: cato@adv-hus.no


Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!