Advokatene Johannessen, Svensson, Trudvang, Bjercke


Advokat Dag Svensson


  • Cand.Jur 1984.
  • Konsulent i Justis- og Politidepartementet 1985-1986.
  • Politiadjutant Romerike Politikammer 1986-1989.
  • Advokatfullmektig 1989-1991.
  • Egen Advokatpraksis fra 1991.
  • Egen advokatbevilling fra 1988.

Fast forsvarer Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.
Bobestyrer for dødsbo i Nedre Romerike tingrett.
Medlem av Den Norske Advokatforening.Kontaktinfo


Tlf:         64 84 55 33


Mobiltlf: 90 68 11 12


E-post: dag@adv-hus.no
Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!