Advokatene Johannessen, Svensson, Trudvang, Bjercke

Advokat Finn Trudvang

Kontaktinfo 

Tlf:        64 84 55 35
Mob.nr. 91 15 25 66
E-post:  finn@adv-hus.no

 • Cand.Jur 1980.
 • Konsulent i Norges Byggstandsråd 1980-1981.
 • 1.Konsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1981-1982.
 • Dommerfullmektig ved Toten Sorenskriverembete 1983-1984.
 • Egen advokatbevilling og advokatpraksis fra 1984.


Særlige rettsområder:

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Bygningsrett
 • Nabotvister, naboloven
 • Bygg- og entrepriserett
 • Familierett, skifte av felleseie/særeie
 • Samboeravtaler/samboeres rettsforhold
 • Testament








Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!