Advokatene Johannessen, Svensson, Trudvang, BjerckeAdvokat Henning Bjercke
Arbeidserfaring

  • Egen advokatpraksis fra 2010.
  • Politijurist Romerike Politikammer 2009-2009
  • Ansatt advokatfullmektig/advokat 2006-2009
  • Kemner Skedsmo kommune 2001-2006
  • Kemner Rælingen kommune 1997-2001
  • Oslo Byfogdembete 1994-1997

Utdanning

  • 2007 Advokatbevilling
  • Cand.Jur 1994.


 

Advokat Henning Bjercke har drevet egen advokatpraksis fra 2010, og bistår privatpersoner og bedrifter.
På strafferettsområdet tar han på seg både forsvarer og bistandsadvokatoppdrag.
For private er det spesielt vekt på skifteoppgjør etter samlivsbrudd, arv, barnefordeling og bistand for privat part
i saker etter barnevernloven.
Det gis bistand i saker med feil og mangler ved fast eiendom, samt kontrakt og oppgjør (oppgjørsoppdrag) ved omsetning av eiendom.

For bedrifter gis bistand med utforming og tolkning av kontrakter, etablering av selskaper, gjeldsforhandlinger og konkurs,
pengekrav og annen tvisteløsning. 
Bjercke har også bred erfaring med saker etter tvangsfullbyrdelsesloven, herunder utlegg, arrest, midlertidig forføyning og fravikelser.


Kontaktinfo


Telefon:         64 84 55 36


Mobiltelefon: 977 31981


E-post:          henning@adv-hus.noVi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!