Barnevern

Vi bistår i alle typer barnevern saker. Ved kontakt med barnevernet kan det ofte oppstå behov for bistand av advokat. Det er særlig i saker hvor barnevernet ønsker å overta omsorgen for barn eller plassere ungdom i institusjon at det blir nødvendig med advokatbistand. Her kan det ofte være tilstrekkelig at barnevernet setter inn hjelpetiltak i stedet for å skille barn og foreldre. Vårt kontor har gjennom flere år arbeidet med barneverns saker og har prosedert en rekke saker for Fylkesnemnd og domstoler.

Se også
Familierett

Advokater som jobber med dette
SVENSSON
TRUDVANG
BJERCKE

Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!

Tjenestene våre

Vil du ha en oversikt over det vi driver med? Se her!

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet