Forsvareroppdrag. Våre advokater som jobber med strafferett bistår i alle typer straffesaker. De har alle tre erfaring som politijurister. Vi gir også bistand til fornærmede i straffesaker. Her bistår vi med bl.a. å fremme krav om erstatning mot gjerningsmannen. Advokat Cato Johannessen og advokat Dag Svensson er faste forsvarere for Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Våre advokater har lang prosedyreerfaring fra domstolene og er ofte i retten flere ganger i uken.

Advokater som jobber med dette
JOHANNESSEN
SVENSSON
BJERCKE


Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!

Tjenestene våre

Vil du ha en oversikt over det vi driver med? Se her!

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet