Advokatene Johannessen, Svensson, Trudvang, Bjercke

Strafferett-Bistandsadvokat

Bistandsadvokaten skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. Det gjelder både på etterforskningsstadiet og under behandlingen av straffesaken i retten. 


Våre advokater som jobber med strafferett bistår i alle typer straffesaker, herunder bistand til fornærmede i straffesaker. Advokat Cato Johannessen og advokat Dag Svensson er faste forsvarere for Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Våre advokater har lang prosedyreerfaring fra domstolene og er ofte i retten flere ganger i uken.

Advokater som jobber med dette
JOHANNESSEN
SVENSSON
BJERCKE


Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!