Testament

Et 

testament

 eller 

testamente

 

er et dokument

 som inneholder en fortegnelse av hva man vil skal skje med ens eiendeler etter at man er død.

 

Gjennom testamentet kan man innenfor lovens begrensninger eller med arvingenes samtykke (avtale) 

bestemme at arvelovens bestemmelser om fordelingen av arven 

skal fravikes.

CKE

Advokater som jobber med dette
JOHANNESSEN
SVENSSON
TRUDVANG
BJER


Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!

Tjenestene våre

Vil du ha en oversikt over det vi driver med? Se her!

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet